Проектиране и изграждане на електрически табла

Професионално изграждане и монтаж на ел. табла. Те са основен градивен компонент във всички електрически инсталации, без значение от предназначението и вида на ел. инсталация. Те играят ролята на команден пункт в електрическата мрежа. В електрическите табла са монтирани всички измервателни и контролни уреди, както и защитна автоматика – електромери и автоматични предпазители, контактори, прекъсвачи и други предпазители и защити от пренапрежение, спад на напрежението, токови удари, претоварване и къси съединения. Ние извършваме изграждане на електрически табла и всички съпътстващи електроуслуги за нормалното и безопасно функциониране на електрическата инсталация.

Цените за изграждане на електрически табла се определят от сложността на проекта и особеностите на обекта.

Електрическото табло е твърде важен елемент от всяка електрическа инсталация. В него се намират контролните и измервателни устройства, индикиращи използваната електрическа енергия, а също и параметрите на подаваната в момента. Когато тези параметри излязат от определените норми, именно електрическото табло чрез защитните устройства в него – автоматични предпазители и електромери, прекратява подаването на електрически ток и така предпазва цялата система от опасни повреди и аварии.

Има табла за различните типове сгради – както жилищни, така и обществени. Всички съставни части се инсталират според изискванията за сигурност, безопасност и защита.

  • силови разпределителни електрически табла
  • електрически табла за жилищни сгради
  • електромерни електрически табла
  • апартаментни електрически табла
  • монтаж на контактори – трифазни и монофазни
  • монтаж на дефектно токова защита
  • монтаж на автоматични предпазители
електрически табла

Нужда от решения за електрическо табло?

Ние можем да ти помогнем. Свържи се с нас за да можем да уточним всичко необходимо и да предложим най-удачното решение.

  • Главни разпределителни табла
  • Разпределително или апартаментно табло
  • Проектиране, изработка и монтаж